วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2552

ไผ่รวก

ไผ่รวกชื่อวิทยาศาสตร์ : Thyrsostachys siamensis Gamble
ชื่อวงศ์ : POACEAE
ชื่ออื่น : ตีโย, รวก, ฮวก

รูปลักษณะ : ไผ่รวก เป็นไม้จำพวกไผ่แตกกอหนาแน่น กิ่งก้านมีหนามแหลม ลำต้นตั้งตรง สูง 12-25 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปดาบ กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 4-20 ซม. ดอกช่อ แยกแขนง ไม่มีกลีบดอก มีแต่ใบประดับ 2 ใบ ผลแห้ง ไม่แตก

สรรพคุณของ ไผ่รวก : ต้น ใช้ทั้งต้น ต้มน้ำดื่มแก้ปวดท้อง อาหารไม่ย่อย อาหารเป็นพิษ ปวดแสบลิ้นปี่

ไคร้หางนาค

ไคร้หางนาคชื่อวิทยาศาสตร์ : Phyllanthus taxodiifolius Beille
ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่น : เสียวน้ำ, ตะไคร้หางสิงห์, เสียวเล็ก, เสียวน้อย

รูปลักษณะ : ไคร้หางนาค เป็นไม้พุ่ม สูง 1-3 เมตร ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนาน กว้าง 2-4 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ ซอกใบ ดอกย่อยแยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน กลีบรวมสีขาวนวล ผลเป็นผลสด รูปทรงกลม

สรรพคุณของ ไคร้หางนาค : ต้น ใช้ทั้งต้นมีรสจืด เป็นยาขับปัสสาวะ

เถาวัลย์เปรียง

เถาวัลย์เปรียงชื่อวิทยาศาสตร์ : Derris scandens Benth.
ชื่อวงศ์ : FABACEAE
ชื่ออื่น : เครือเขาหนัง, เถาตาปลา, พานไสน

รูปลักษณะ : เถาวัลย์เปรียง เป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ ยอดอ่อนมีขนนุ่น ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปวงรี กว้าง 1-2.5 ซม. ยาว 3-5 ซม. ดอกช่อ ออกที่ซอกใบ ดอกย่อย รูปดอกถั่ว กลีบดอกสีขาว ผล เป็นฝัก

สรรพคุณของ เถาวัลย์เปรียง : ใช้เถาขับปัสสาวะ แก้บิด แก้หวัด ใช้เถาคั่วไฟชงน้ำ กินแก้ปวดเมื่อย

อ้อยแดง

อ้อยแดงชื่อวิทยาศาสตร์ : Sugar Cane, Saccharum officinarum Linn.
ชื่อวงศ์ : POACEAE
ชื่ออื่น : อ้อย, อ้อยขม, อ้อยดำ

รูปลักษณะ : อ้อยแดง เป็นไม้ล้มลุก สูง 2-5 เมตร ลำต้นสีม่วงแดง มีไขสีขาวปกคลุม ไม่แตกกิ่งก้าน ใบเดี่ยว เรียงสลับ กว้าง 2.5-5 ซม. ยาว 0.5-1 เมตร. ดอกช่อ ออกที่ปลายยอด สีขาว ผล แห้ง ขนาดเล็ก อ้อยมีหลายพันธุ์ แตกต่างกันที่ความสูง ความยาวของข้อ และสีของลำต้น

สรรพคุณของ อ้อยแดง : ต้น ใช้ลำต้นเป็นยาขับปัสสาวะ โดยใช้ลำต้นสด 70-90 กรัม หรือแห้ง 30-40 กรัม หั่นเป็นชิ้น ต้มน้ำแบ่งดื่มวันละ 2 ครั้งก่อนอาหาร แก้ไตพิการ หนองใน และขับนิ่ว มรายงานว่าอ้อยแดงมีฤทธิ์ขับปัสสาวะ ในสัตว์ทดลอง

อินทนิลน้ำ

อินทนิลน้ำชื่อวิทยาศาสตร์ : Queen's flower, Lagerstroemia inermis Pers
ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE
ชื่ออื่น : อินทนิล

รูปลักษณะ : อินทนิลน้ำ เป็นไม้ยืนต้น สูง 10-15 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปวงรี หรือรูปวงรีแกมขอบขนาน กว้าง 6-12 ซม. ยาว 12-24 ซม. ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาดใหญ่ กลีบดอกสีชมพู สีม่วงแกมชมพูหรือสีม่วง ผล แห้ง แตกได้

สรรพคุณของ อินทนิลน้ำ : ใบ ใช้ใบต้มน้ำกินแก้ปัสสาวะพิการ แก้เบาหวาน จากประสบการณ์ของผู้ป่วยเบาหวาน ส่วนหนึ่งระบุว่าใช้ได้ผล แต่การทดลองในสัตว์พบว่าไม่มีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือด จึงควรมีการทดลองต่อไป